เงินบาทอ่อนค่า คืออะไร มีผลดี ผลเสีย อย่างไร ใครได้รับผลกระทบบ้าง

เศรษฐกิจ

เงินบาทอ่อนค่า เป็นอย่างไร เกิดผลดี ผลข้างเคียงยังไง ผู้ใดได้รับผลพวงบ้าง ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำตอบ

ค่าเงินบาทอ่อน
34 
บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

แปลว่า การใช้เงินบาทเยอะขึ้น ข่าวเศรษฐกิจ สำหรับในการแลกเงินสกุลอื่นในปริมาณเหมือนเดิม

ผู้ใดได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า?
ผู้ส่งออก นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างแดนมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
คนทำงานต่างถิ่น นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างแดนมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
ผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจการท่องเที่ยวที่รับเงินสกุลต่างชาติ นำรายได้มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
ผู้ใดกันแน่เสียคุณประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า?
ผู้นำเข้า เพิ่มเงินลงทุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์จากต่างแดนแพงขึ้น
ประชากร ซื้อผลิตภัณฑ์ แล้วก็บริการจากต่างแดนแพงขึ้น
นักลงทุน นำเข้าผลิตภัณฑ์ทุนแพงขึ้น ตัวอย่างเช่น เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ผู้เป็นหนี้เป็นสินกับเมืองนอก มีภาระหน้าที่หนี้สินมากขึ้น เนื่องจากว่าใช้เงินบาทเยอะขึ้นสำหรับเพื่อการใช้หนี้สกุลเงินต่างชาติ

เศรษฐกิจ

ในทางตรงกันข้าม เงินบาทแข็งค่า จะสื่อความหมายตรงกันข้ามกับเงินบาทอ่อนค่าดังต่อไปนี้

ค่าเงินบาทแข็ง
32 
บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

มีความหมายว่า การใช้เงินบาทลดลงสำหรับการแลกเงินสกุลอื่นในปริมาณเหมือนเดิม

ใครกันแน่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า?
ผู้นำเข้า ลดเงินลงทุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ เพราะเหตุว่าราคาผลิตภัณฑ์จากต่างแดนถูกลง
ประชากร ซื้อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการจากต่างแดนได้ถูกลง
ผู้ร่วมลงทุน นำเข้าผลิตภัณฑ์ทุนได้ถูกลง ยกตัวอย่างเช่น เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ
ผู้ติดหนี้ติดสินกับต่างถิ่น มีภาระหน้าที่หนี้สินลดน้อยลง เพราะว่าใช้เงินบาทลดน้อยลงสำหรับเพื่อการใช้หนี้ใช้สินสกุลเงินต่างถิ่น
คนใดกันเสียคุณประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า?
ผู้ส่งออก นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างชาติมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้ลดน้อยลง
คนทำงานต่างชาติ นำรายได้ที่เป็นสกุลต่างแดนมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้ลดลง
ผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจการท่องเที่ยวที่รับเงินสกุลต่างชาติ นำรายได้มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้ลดน้อยลง